Find vej: Forside » Artikler » Alle partier står bag Tønders 2016-budget

Alle partier står bag Tønders 2016-budget

Lagt på Vores-tandlæge.dk den 05-09-2015 af DentistMaster


Stram økonomistyring gennem en årrække giver plads til et rekordstort anlægsprogram med en række forbedringer og udvidelser i Tønder KommuneIgen i år er det lykkedes at skabe bred politisk opbakning til Tønder Kommunes budget.

Efter to dages budgetseminar i Skærbæk Fritidscenter har samtlige partier i Kommunalbestyrelsen tilsluttet sig en aftale om budgettet for 2016. Dog er De Konservative og Dansk Folkeparti ikke med i den del af aftalen, der vedrører lukning af plejecentret Rosenvænget i Skærbæk.

- Det er meget glædelig og positivt, at vi kan fortsætte det gode og brede samarbejde om den økonomiske kurs i Tønder Kommune. Det sikrer stabilitet og kontinuitet i arbejdet med at udvikle vores kommune til gavn for borgere og erhvervsliv. Opbakningen er opnået ved, at alle har vist ansvarlighed og vilje til at indgå de kompromiser, der er nødvendige i politik for at skabe holdbare resultater, siger borgmester Laurids Rudebeck.

Sund økonomi

Med budgetaftalen fortsætter kommunen den stramme økonomistyring, der nu gennem en årrække har sikret en sund økonomi som forudsætning for handlefrihed og initiativ.

- Netop fordi vi har været meget bevidste om at opretholde en sund økonomi, er der også plads til udvidelser og forbedringer på budgettet. Anlægsprogrammet er det største nogensinde i kommunens historie. I alt 109,7 mio. kr. er der sat af til anlægsinvesteringer det kommende år. I 2009 var vores anlægsbudget på 43 mio. kr., så investeringsrammen er mere end fordoblet på få år, siger borgmesteren.

Vil sikre fremtidens arbejdskraft

Med budgetaftalen er der bl.a. lagt op til at styrke indsatsen med at sikre erhvervslivet kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. I 2016 er der reserveret en pulje til dette formål på 2,8 mio. kr. og 5,8 mio. kr. i 2017.

Detailhandlen i centerbyerne skal styrkes, og derfor afsætter politikerne en pulje på en halv mio. kr., som handelsstandsforeningerne kan søge del i til konkrete aktiviteter.

Budgetaftalen sikrer også Tønder en ny brandstation. Over de næste to år er der afsat 6 mio. kr. til opførelse af ny brandstation på Ndr. Landevej.

Ny busrute Ballum-Skærbæk

Fra skoleåret 2016/2017 afsættes der 750.000 kr. til en ny skolebusrute mellem Ballum og Skærbæk med tre daglige afgange og en ekstra afgang fra Højer til Tønder.

Socialområdet styrkes med 1 mio. kr. til handicapinstitutioner og botilbud for unge.

Der afsættes 4,5 mio. kr. årligt til yderligere udvikling på erhvervs- og uddannelsesområdet, og med 6 mio. kr. vil politikerne igangsætte et udviklingsarbejde for at imødegå den negative befolkningsudvikling med vandring fra land til by.

På anlægssiden er der enighed om at skifte gadebelysningen i kommunen ud med energibesparende LED-lyskilder. Der er afsat 10 mio. kr. om året i de næste fem år til udskiftningen.

By- og landsbyfornyelsesindsatsen fortsætter. Til byfornyelse i Bredebro, Skærbæk og Løgumkloster og til landsbyfornyelse i landområderne er der afsat 11,3 mio. kr. Staten spæder til, så der i alt er 18 mio. kr. til rådighed.

Svømmehaller skal renoveres for 4,5 mio. kr., og kommunen er klar til at medfinansiere en udbygning af Kunstmuseet i Tønder ved at betale momsdelen, i alt 2,1 mio. kr.

Nye computere på skolerne

På skoleområdet er det besluttet at afvente en rapport om bygningernes tilstand, inden der træffes beslutning om en evt. ny skole i Skærbæk eller ombygning af den eksisterende.

Anlægsrammen for skoleområdet forhøjes med 5 mio. kr. øremærket Skærbæk Distriktsskole, så der i 2016 i alt er afsat 16 mio. kr. til skolen. Da der samtidig overføres midler fra 2015 til 2016, har skolen i alt 23 mio. kr. til rådighed til anlægsopgaver.

Der afsættes 1,1 mio. kr. om året i 2016 og de følgende tre år til udskiftning af computere på skolerne. Desuden afsættes der 900.000 kr. til køb af digitale læremidler.

Rosenvænget nedlægges

I budgetaftalen indgår det også, at plejecentret Rosenvænget i Skærbæk nedlægges for at afvikle overkapaciteten af plejeboliger i kommunen. Senest i marts skal Sundhedsudvalget og Socialudvalget komme med forslag om bygningernes anvendelse, og hvilke botilbud der i fremtiden skal være i Skærbæk til handicappede og ældre. De Konservative og Dansk Folkeparti kan ikke støtte nedlæggelsen af Rosenvænget.

Børn- og Skoleudvalget skal se på strukturen for de kommunale tandklikker og belyse forskellige modeller med færre klinikker og mobile klinikker. Der skal også ses på, hvilken rolle privatpraktiserende tandlæger kan spille i den nye struktur.

Politisk behandling

Budgetforslaget kommer til første behandling i Kommunalbestyrelsen torsdag den 17. september og skal godkendes endeligt ved anden behandling torsdag den 8. oktober.

Fakta om budget 2016:

Samlede driftsudgifter: 2,3 mia. kr.
Resultat af den ordinære drift: 74,6 mio. kr. i overskud
Anlægsudgifter: 109,7 mio. kr.
Forbrug af kassebeholdningen: 11,2 mio. kr.
Forventet gennemsnitlig kassebeholdning i 2016: 208,8 mio. kr.