Find vej: Forside » Artikler » Det handler om børns sundhed og gode værdier

Det handler om børns sundhed og gode værdier

Lagt på Vores-tandlæge.dk den 24-08-2016 af DentistMaster


Et flertal af Danmarks befolkning finder i målinger, at det største ligestillingsproblem vi har i Danmark er børn og fædres rettigheder. Foreningen Far må pointere, at befolkningen har ret for det generelle billede og dokumentationen viser, at der sker markant, strukturel og ulovlig diskrimination af børn.Berlingske bragte den 14. august 2016 en kronik under overskriften ”Nej, det er ikke synd for skilsmissefædre” af Amalie Lyhne, cand.scient.pol., debattør og blogger samt tidligere pressechef hos Liberal Alliance. Foreningen Far vil gerne, som en af verdens ældste fædre organisationer, kommenterer kronikken og hilser saglig debat velkommen. Berlingske er blevet tilbudt at bringe Foreningen Fars kommentar.

I kronikken skriver forfatteren, at ”der sker ikke diskrimination i Danmark 2016” selvom et flertal af Danmarks befolkning i målinger finder, at det største ligestillingsproblem vi har i Danmark er børn og fædres rettigheder. Foreningen Far må pointere, at befolkningen har ret for det generelle billede og dokumentationen viser, at der sker markant, strukturel og ulovlig diskrimination af børn, fædre og moderne familier. Det kan ramme hele familien – og bestemt også mor - foruden at barnet, som kan være en dreng eller pige. De fleste ved det først, når de står midt i det eller kigger i bagspejlet.

Børns sunde opvækst og liv afhænger af far og mors kærlighed, omsorg og tryghed. Børn har behov for at spejle sig i begge forældre.

Så …

• Når 1.2 mio. fædre ikke modtager samme offentlige digitale post og adgange for eget barn.
• Når Danmark er markant bagud på barselsområdet i Norden, hvor fædrene på Island holder over 30% af den samlede barsel. I Sverige og Norge over 20% mod 7-8% i Danmark.
• Når rollemodellerne, som gerne vil på barsel i Danmark, ikke kan komme det, fordi de ønsker ro for deres familie og børn, ikke kan modtage barselsdagpenge i henhold til barselsbekendtgørelsen paragraf 8, stk. 2 og forældreansvarsloven ikke tager højde for fædre barsel, hvis mor ønsker samlivets ophør.
• Når barnet ikke i hundredvis af tilfælde behandles ens i loven i samme situation i moderne familier i både små og store spørgsmål.
• Når familieforskningen, som ligger til grund for lovændringer, viser sig at være baseret ensidigt på mor og barn besvarelser.
• Når mor og barn organisationer i Danmark finansieres med min. 150-200 mio. kroner jfr. årsregnskaberne, mens far og barn organisationer ingenting modtager.
• Når antallet af børn som bor hos far i moderne familier, stadig er på niveau med 1980, i modstrid med samfundsudviklingen på uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet.
• Når den mor som arbejder mest og er arbejdsnarkoman, alligevel bliver bopælsforælder, når børnene skulle have haft weekendordning hos mor
• Når den mor som i generationer har været en social børne sag i kommunen, men alligevel bliver anset som primær omsorgsforælder bl.a. pga. sociale ydelser, som forældrene ikke frit kan fordele.
• Når børnechecken per automatisk sendes til mor og ikke fordeles mellem ligeværdige forældre.
• Når børn skal gå til tandlæge på en helt anden skole end alle deres skolekammerater, kun har et sygesikringskort og akutte hospitalspapirer kun sendes til den ene forælder, som kan være bortrejst på job eller ferie.

Ja, så skal alle alarmklokker ringe i samfundet.

Det er helt korrekt at fædrene skal tage ansvar tidligt i børnenes liv og familierne skal have et frit valg, det er en god og fair pointe, men det er ikke korrekt, at der er et frit valg, lige muligheder, retssikkerhed eller ingen diskrimination. Børn diskrimineres i familielovgivningen i alle aldre i forhold til familieformer, hvor der ikke er det samme frie valg for positivt samarbejdende forældre i kerne eller ikke kernefamilier f.eks. fordeling af samvær og barnets økonomi, skole/tandlæge og hundredvis af andre tilfælde. Der sker diskrimination af børn i forhold til forældrenes offentlige og juridiske status, som henholdsvis bopæls og samværsforælder - skabt i 2007, som et forsøg der er totalt mislykkedes - hvilket de skal vælge straks ved samlivets ophør. Det skaber i sig selv konfliktsituationer for ligeværdige forældre og der er markant forskel for børn i samme situation hos de to forældre. Der sker sidste, men ikke mindst, diskrimination baseret på køn, hvor der er klar dokumentation og statistik for at børn ikke behandles ens i forhold til kærlighed, omsorg og tryghed hos far og mor.

Far og mor kan begge give børnene kvalitetstid med overskud i det moderne familieliv. De danske fædre udgør et kæmpe potentiale. Giv dem lov!

HVORDAN LØSER VI DET

Foreningen Far har anbefalet politikerne, at sikre forebyggelse, modernisering og kvalitetssikring i familie lovgivningen og praksis, så de mange fantastiske forældre får frit valg og kvaliteten sikres bedre for børnene, hvis forældrene vælger, ikke at bruge det frie valg i positivt samarbejde. Det kan ske ved indførsel af en A, B eller C ledelsesmodel på familie området, hvor de gode forældre, som er i klart overtal, A) har frihed til at lave egne aftaler i alle familie former og B) kan opsøge kvalitetssikrede kommunale familiecentre for rådgivning, mægling og støtte. Der bør samtidig skabes et mere enkelt system i den lille gruppe C) af alvorlige konfliktsager, så danske børnesager, hvis de havner der, behandles hurtigt og korrekt med opfølgning for barnet. Det kan kun ske i en børnesagkyndig familiedomstol med tværfaglige teams pga. menneskerettighederne §6, som siger at alle borgere har ret til prøvelse af deres borgerlige rettigheder indenfor rimeligt tid.

Man kan altså kun opbygge en kvalitetsenhed for hurtige beslutninger i børnesagkyndig domstolsregi. Ved at indføre mulighed for at forældre skal på forældrekursus lovbestemt i C), vil man formentlig undgå at langt de fleste forældre havner i domstolsregi uden grund.

Foreningen Far har meget stor respekt for kvindesagen og mener at mænd og kvinder skal have lige mulighed for, at blive statsminister, erhvervsledere og læse på universitetet, men den samme frihed og lige muligheder for børn i familielivet er blevet pænt skjult under gulvtæppet. Vi står med en familie lovgivningen, som er forældet og opbygget om den ene forælder – i stedet for barnet siden 1922. Det var tidligere far der bestemte og nu er det mor. I Foreningen Far tror vi på, at verdens bedste familielovgivning for fremtiden skal baseres på fokus på barnet og hele familien. Det er naturligvis muligt og realistisk. Det handler om god offentlig og politisk ledelse samt Fair Play.

Danmark oplever i disse år en strukturel og historisk bagside af kvindesagens dominans i Danmark, som er overset af nogle og overses af andre. Det handler hverken om far eller mor, men om fokus på sunde børn og gode værdier baseret frit valg, lige muligheder og retssikkerhed for alle 1.2 mio. børn og deres forældre samt de fantastiske bedsteforældre. Gør vi ikke tingene rigtigt fra starten med en moderne og tidssvarende lovgivning skaber vi ikke en positiv spiral med godt forældreskab i 99% af familierne og gode rollemodeller. Det er afgørende for børns sunde liv og opvækst samt samfundet, at vi moderniserer familie lovgivningen og stopper årtiers diskrimination i familielivet.

Tak for kronikken og en god debat, men det her er helt vildt synd for børnene og alle gode værdier i Danmark. Vi lader jo heller ikke kvinder læse på universitetet i Danmark, uden at de får lov til at gå til eksamen.