Find vej: Forside » Artikler » Sundhedsstyrelsen opdaterer vejledning om MRSA

Sundhedsstyrelsen opdaterer vejledning om MRSA

Lagt på Vores-tandlæge.dk den 29-09-2016 af DentistMaster


Vejledningen om forebyggelse af spredning af MRSA er netop udkommet i en ny og opdateret udgave. Der bliver blandt andet sat fokus på at undgå stigmatisering af patienter med MRSA.Siden 2006 har Sundhedsstyrelsen haft en vejledning om, hvordan sundhedspersonale kan begrænse udbredelsen af infektioner forårsaget af MRSA. Formålet er blandt andet at bevare muligheden for at kunne behandle alvorlige MRSA-infektioner med antibiotika.

”Heldigvis er MRSA kun meget sjældent årsag til alvorlig sygdom hos folk, der ellers er sunde og raske. Men folk, der er syge eller svækkede, har større risiko for at få en alvorlig sygdom forårsaget af MRSA. Derfor er det vigtigste formål med vejledningen, at vi finder ud af at begrænse sygdom og spredning af bakterierne på blandt andet hospitaler,” siger Bolette Søborg, der er overlæge i Sundhedsstyrelsen.

I den nye udgave af vejledningen er det blandt andet blevet præciseret hvem, der må videregives oplysninger om MRSA-status til. Derudover skal patienter, hvis de indenfor de seneste seks måneder har haft direkte kontakt med en svinebesætning, isoleres allerede ved indlæggelse, mens man afventer svar på testen. Og så er der tilføjet et afsnit om at undgå stigmatisering, hvor det er blevet indskærpet, at personer med MRSA har samme ret til behandling som alle andre.

”Vi har desuden gjort meget ud af at understrege, at de generelle infektionshygiejniske retningslinjer er det vigtigste værktøj til at forebygge spredning af MRSA-infektioner i sundheds- og plejesektoren,” siger Bolette Søborg.

Vejledningen henvender sig til ledelse og personale inden for hele sundheds- og plejeområdet, det vil sige hospitaler, herunder privathospitaler, plejesektor, kommunal sundhedstjeneste samt klinikker uden for hospitaler herunder alment og andre praktiserende speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, fodterapeuter etc.

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, 3. udgave

I forbindelse med opdateringen af vejledningen har Central Enhed for Infektionshygiejne på Statens Serum Institut også udgivet opdaterede hygiejnebilag, der er at finde på deres hjemmeside.