Find vej: Forside » Artikler » Digitaliseringsstrategien 2016

Digitaliseringsstrategien 2016

Lagt på Vores-tandlæge.dk den 03-09-2016 af DentistMaster


Foreningen Far har spurgt digitaliseringsstyrelsen om opdateringen til forældre om fælles børn, som omtales i digitaliseringsstrategien, er færdig og hvad den konkret indeholder og afhjælper. Foreningen Far har gennem flere år sat fokus på digital post og adgange for forældre i Danmark i det moderne familieliv, da vi oplever det er blevet overset hos Ministerierne og i digitaliseringsstrategien.
1.2 mio. fædre modtager ikke samme digitale post ved barnet fødsel, sundhedspleje, tandlæge og institutioner. Almindelige sundheds og trivselsmålinger for børn sendes ikke til 400.000 forældre. Hospitalerne sender ikke digital post til 400.000 forældre (kan være akut eller livskritisk med anden forælder bortrejst på job eller ferie). Bekymringer og journaler fra skoler, kommuner og hospitaler sendes ikke altid til begge forældre og der bruges ofte manuelle procedurer med menneskelige fejl. Familie forskning om børns sundhed er baseret på mor og barn besvarelser, da spørgeskemaer ofte kun sendes til mor og bopælsforældre. Børnebisiddere, handicapydelser og børnecheck samt velfærdsydelser tilbydes ikke til 400.000 forældre.

Problemet er at forældremyndighed for alle børn under 18 år ikke er registreret, selvom fælles forældremyndighed har været mulig siden 30. juni 1922. DATA mangler simpelthen, selvom loven siger forældrene har krav på samme informering (Forældreansvarsloven §23).

INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER har undersøgt området efter Foreningen Far og DR omtale af problemet. På det kommunale område viste en Gallup undersøgelse hos forældrene, at 85% ønskede begge forældre modtog posten (rapport: http://menneskeret.dk/udgivelser/analyse-hvem-faar-posten). En rundspørge blandt landets 98 kommuner viste at det i langt de fleste tilfælde alene var moren som fik posten fra kommunen om børn f.eks. institutionspladser, sundhedspleje og tandlæge (rapport: http://menneskeret.dk/udgivelser/analyse-hvem-faar-posten-0).

16 sygehuse blev spurgt om hvordan de sender post til forældrene ved fælles forældremyndighed, når forældrene henholdsvis bor sammen og ikke bor sammen. Undersøgelsen viste at der var mangel på retningslinjer for forældre kommunikation, manglende mulighed for udsendelse til flere samt manglede data for børns forældremyndighed.

Det er Socialministeriet som har ansvaret for data er registreret og kan bruges i cpr på nem vis. Sagen er at forældremyndighed først er blevet påbegyndt registreret i 2004 og det først efter 2007 er blevet normalt med fælles forældremyndighed. Foreningen Far har derudover påvist ved eksempler at data ikke i alle tilfælde har været pålidelig frem til i dag bl.a. fordi domstolsafgørelser og forældres egne aftaler ikke altid registreres. Dette på trods af at forældremyndighedsindehavere har retsligt krav på samme informering og krav på samme oplysning med eller uden forældremyndighed, som tidligere ikke var almindeligt.

Foreningen Far mener at der er tale om en kæmpe gevinst i borgertilfredshed, tillid til det offentlige, og økonomiske besparelse for kommuner, skoler og hospitaler ved digitalisering, moderne familie lovgivning og tænkning. Digital post og adgange skal naturligvis sendes på samme tid og med samme metode til barnets forældre i Danmark år 2016.

Foreningen Far har anbefalet Ligestillingsministeriet og Institut for menneskerettigheder, at kigge nærmere på diskriminationen af 1.2 mio. børn i det moderne familieliv i Danmark med hensyn til familieformer (kerne/ikke kerne familier), forældrenes offentlige status (bopæl/samværsforældre) samt køn. Danske børn og borgere behandles ikke ens i samme situation for barnet. Da børnene er det vigtigste for de fleste forældre kan det betyde frustrationer, manglende respekt og tillid, vrede samt have meget alvorlige konsekvenser for børn, forældre og samfundet. Politikerne kan med en sådan undersøgelse få ro i maven til en modernisering af familie lovgivningen og praksis med fokus på barnet og hele familien.

Foreningen Far ser frem til et positivt svar fra digitaliseringsstyrelsen.
Sommeren er jo forbi...