Find vej: Forside » Artikler » Nye regler for personer, der samarbejder med industrien

Nye regler for personer, der samarbejder med industrien

Lagt på Vores-tandlæge.dk den 25-09-2014 af DentistMaster

Den 1. november 2014 ændres reglerne for sundhedspersoners samarbejde med lægemiddel- og medicovirksomheder. De nye regler betyder, at tilknytningsreglerne bliver udvidet og også omfatter medicovirksomheder og sygeplejersker. Lægers tilknytning til specialforretninger med medicinsk udstyr er også omfattet. - Apotekeres tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder
- Lægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder, samt til specialforretninger med medicinsk udstyr
- Sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder
- Tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder

ANMELDELSE FØR AKTIVITET
Med de nye regler bliver der også indført ændringer af, hvordan samarbejdet skal meldes til Sundhedsstyrelsen, og hvilke former for samarbejde, der kræver tilladelse:

Tilknytninger, der omhandler forskning (deltagelse i kliniske forsøg og afprøvninger, samt non-interventionsforsøg), foredrag og undervisning kræver en forudgående anmeldelse til Sundhedsstyrelsen.

Besiddelse af værdipapirer op til en værdi af 200.000 danske kroner (på erhvervelsestidspunktet) kræver også en forudgående anmeldelse.

Andre tilknytninger, fx deltagelse i advisory board, konsulentopgaver og besiddelse af værdipapir til en værdi over 200.000 danske kroner (på erhvervelsestidspunktet) kræver en forudgående tilladelse fra Sundhedsstyrelsen.

OFFENTLIGGØRELSE AF OPLYSNINGER
Fra den 1. november 2014 skal Sundhedsstyrelsen offentliggøre oplysninger om sundhedspersoners honorar fra lægemiddel- og medicovirksomheder. Har en apoteker, læge, sygeplejerske eller tandlæge flere forskellige tilknytninger til den samme virksomhed, er det det samlede honorar fra virksomheden pr. kalenderår, der vil blive offentliggjort.

ANMELDELSE AF ALLE EKSISTERENDE TILKNYTNINGER
Alle de sundhedspersoner, der allerede har en tilknytning den 1. november 2014, skal anmelde det på Sundhedsstyrelsens hjemmeside senest den 1. april 2015, hvis de ønsker at fortsætte tilknytningen. Det kan for eksempel være en læge eller sygeplejerske, der har tilknytning til en medicovirksomhed.

Anmeldelsen kan foretages fra den 1. november 2014 via Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ:
Er du ved at ansøge om tilladelse der starter efter 1. november og omhandler deltagelse i klinisk forsøg eller non-interventionsforsøg, foredrag eller undervisning, kan du med fordel vente med dette indtil efter den 1. november.

ØKONOMISK STØTTE
Ud over ændringer af tilknytningsreglerne, er der pr. 1. november 2014 også ændret på reglerne om økonomisk støtte.

Fra november skal sundhedspersoner og visse fagpersoner fra købs- og salgsled for lægemidler og medicinsk udstyr anmelde til Sundhedsstyrelsen, hvis de modtager økonomisk støtte til deltagelse i en fagrelevant aktivitet i udlandet fra en lægemiddel- eller medicovirksomhed.

Oplysninger om hvem, der modtager støtte, hvilken virksomhed støtten kommer fra og hvilken aktivitet der bliver givet støtte til, vil blive offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
Anmeldelsen af økonomisk støtte sker fremadrettet og gælder dermed kun for de aktiviteter, der finder sted efter reglernes ikrafttrædelse den 1. november 2014.