Find vej: Forside » Artikler » Pædagogisk grundbog i klinisk mikrobiologi og infektionsmedicin

Pædagogisk grundbog i klinisk mikrobiologi og infektionsmedicin

Lagt på Vores-tandlæge.dk den 02-08-2014 af DentistMaster

I dag udkommer 4. udgave af "Klinisk mikrobiologi og infektionsmedicin" - en pædagogisk og overskuelig lærebog på dansk henvendt til en bred vifte af sundhedsprofessionelle. 4. udgave af "Klinisk mikrobiologi og infektionsmedicin" er blevet opdateret og revideret, så indholdet er helt på højde med den teknologiske udvikling, der finder sted i disse år, og som præger både profylakse, diagnostik, behandling og forståelse af patogenesen af infektionssygdomme og af mikroorganismernes egenskaber og evolution.

"Klinisk mikrobiologi og infektionsmedicin" er som forrige udgave yderst velillustreret, og der er lagt vægt på en god og pædagogisk fremstilling af stoffet. "Klinisk mikrobiologi og infektionsmedicin" prætenderer ikke at være en omfattende lærebog på linje med en række udenlandske lærebøger i generelle og specielle mikrobiologiske områder eller klinisk mikrobiologiske håndbøger. Bogen er derimod tilpasset vort danske medicinske behov i lyset af, at klinisk mikrobiologi er et medicinsk speciale, som alle danske læger har berøring med i deres faglige hverdag.

Bogen henvender sig til medicinske, odontologiske, humanbiologiske og bioanalytiske studerende og til læger, tandlæger og andre akademikere med interesse for klinisk mikrobiologi og infektionsmedicin. Den er tilpasset den nuværende studieordning på de fire danske medicinske fakulteter i København, Aarhus, Odense og Aalborg, hvor undervisningen i medicinsk mikrobiologi er blevet mere integreret med de kliniske fag, især infektionsmedicin.