Find vej: Forside » Artikler » Sammenlægning af Sundhedsstyrelsens offentlige registre

Sammenlægning af Sundhedsstyrelsens offentlige registre

Lagt på Vores-tandlæge.dk den 16-01-2013 af DentistMaster

Sundhedsstyrelsen har lettet vejen til oplysninger om sundhedspersoner og om private behandlingssteder, herunder kosmetiske behandlingssteder. Der er nu ét fælles register med en fælles søgeflade i stedet for de tidligere registre: Sundhedsstyrelsens autorisationsregister, tilsynsliste, register over kosmetiske behandlere og kosmetiske behandlingssteder samt register over private behandlingssteder.

Med sammenlægningen kan brugerne få et sammenhængende billede af sundhedspersoner og behandlingssteder, og det er dermed ikke længere nødvendigt at skulle søge i flere registre for at få den samlede information.

Præsentation af oplysningerne i det nye fælles register:

Autorisationsoplysninger
Registeret indeholder oplysninger om alle, der har modtaget en autorisation fra Sundhedsstyrelsen. Blandt de oplysninger, der kan findes, er: navn, faggruppe, autorisationsdato, autorisationsID samt eventuelle specialer. I forhold til tidligere versioner af autorisationsregisteret indeholder det nye register også oplysninger om tjenesteydere og en række specialiseringer for andre faggrupper end læger og tandlæger, blandt andet sygeplejersker.

Tilsynsoplysninger for sundhedspersoner
Registeret indeholder oplysninger om sundhedspersoner, der for tiden er i Sundhedsstyrelsens søgelys på grund af problemstillinger i forbindelse med udførelsen af deres faglige virksomhed. I registret kan man få oplysninger om, hvilke problemstillinger det drejer sig om for den enkelte sundhedspersons vedkommende, og hvilke krav Sundhedsstyrelsen har stillet til de pågældende. Man kan også se, om de omfattede sundhedspersoner fortsat har deres fulde autorisation, eller om den er blevet begrænset eller midlertidigt eller varigt frataget.

Tilsyn med private behandlingssteder
Private behandlingssteder, hvor der foregår lægelig behandling, skal være registrerede i Sundhedsstyrelsen. Registret indeholder oplysninger om de registrerede private behandlingssteder og de tilsyn, som Sundhedsstyrelsen har foretaget på behandlingsstedet. Konklusionerne fra de tilsynsbesøg, som Sundhedsstyrelsen foretager på hvert af de private behandlingssteder, kan også findes i registret.

Tilsyn med kosmetiske behandlere og kosmetiske behandlingssteder
For at kunne udføre kosmetisk behandling lovligt er det et krav, at behandleren er registreret hos Sundhedsstyrelsen. Registret indeholder oplysninger om alle registrerede kosmetiske behandlere, og de behandlingssteder hvor de må foretage de kosmetiske behandlinger.

Det er muligt at søge oplysninger om hvilke typer af kosmetiske behandlinger, som behandleren er registreret til at måtte udføre, samt om behandleren benytter medhjælp. Endvidere kan det ses i registeret, hvilke behandlingssteder behandleren er knyttet til. Konklusionerne fra de tilsynsbesøg, som Sundhedsstyrelsen foretager, kan også ses i registret.