Find vej: Forside » Artikler » Sundhedsuddannelserne skal på omgangshøjde med det nære sundhedsvæsen

Sundhedsuddannelserne skal på omgangshøjde med det nære sundhedsvæsen

Lagt på Vores-tandlæge.dk den 08-01-2014 af DentistMaster

KL præsenterer i dag et udspil, der kobler udviklingen af det nære sundhedsvæsen til indholdet i grunduddannelserne. Sundhedsuddannelserne skal geares til det nære, lyder det.

”Mere specialiserede sygehuse, accelererede forløb og større fokus på rehabilitering i det nære betyder en større rolle til de kommunale sundhedsmedarbejdere. Men sundhedsuddannelserne er ikke fulgt med udviklingen. Derfor er der behov for at få dem tunet ind på det nære sundhedsvæsen.”

Sådan siger Anny Winther, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg, der i dag præsenterer udspillet ”Next Practice – Udvikling af det nære sundhedsvæsen gennem bedre sundhedsuddannelser”.

Her kommer KL med konkrete anbefalinger til seks uddannelser – social- og sundhedsassistent, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, tandlæge og speciallæge i almen medicin. Fælles for anbefalingerne til de seks uddannelser er, at der er behov for nye og bredere kompetencer hos de ansatte i det kommunale sundhedsvæsen.

”Præmissen er og skal være, at opgaverne løses på et højt fagligt niveau tæt på borgeren og sammen med borgeren. Dermed sikres, at en hurtig forebyggende og rehabiliterende indsats kan igangsættes, samt at sygehusene ikke sander til i almen medicinske problemstillinger. Det er en klog udvikling, som elever og studerende nødvendigvis også skal forberedes på,” siger Anny Winther.

”Der er brug for en langt større praksisnærhed i uddannelserne, så de studerende lærer den dagligdag, de skal ud i, at kende fra starten. Det er derfor KL’s ambition, at de sundhedsfaglige grunduddannelsesmiljøer i højere grad skal ligne virkeligheden, så viden og praktiske færdigheder fra hhv. skole og klinik/praktik mere direkte kan anvendes i praksis.”

Det kræver også, at kommunerne løfter et endnu større ansvar i forhold til praktikopgaven, lyder det i udspillet. Særligt vigtig bliver kompetencen til at skabe sammenhæng mellem sundhedsopgaverne og kommunens øvrige velfærdsydelser.

”Som praktiksted skal kommunerne sikre, at de sundhedsfaglige studerende lærer at bygge bro fra det behandlende til det rehabiliterende arbejde. Kræftrehabilitering handler jo ikke kun om at blive fysisk rask, men også om at komme tilbage på arbejdsmarkedet. At kunne bygge denne bro er kernen i vellykkede patientforløb, og det er afgørende, at de sundhedsfaglige grunduddannelser forbereder de studerende på denne opgave.”
Også et bedre samarbejde på tværs af sektorer er et vigtigt element i udspillet:

”Borgeren og patienten bevæger sig på tværs af sektorer og medarbejdere. Det er uddannelserne nødt til at tage højde for. Samarbejdet mellem faggrupper og sektorer skal blive bedre, og vi foreslår bl.a., at uddannelserne ruster de studerende til at indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde samt til at understøtte udviklingen af shared care-modeller,” siger Anny Winther.

Udspillet skal drøftes nærmere på en KL-konference den 14. januar, hvor alle parter med interesse i uddannelserne er indbudt til at starte dialogen om fremtidens sundhedsuddannelser.

”Hvordan uddannelserne konkret tilrettelægges, så det tværsektorielle samarbejde styrkes, er jo ikke noget, vi i kommunerne kan eller skal beslutte alene. Udspillet er netop kommunernes oplæg til den dialog,” siger Anny Winther.