Find vej: Forside » Artikler » Udbuddet af personale i tandplejen

Udbuddet af personale i tandplejen

Lagt på Vores-tandlæge.dk den 27-12-2013 af DentistMaster

Udbuddet af tandlæger falder, mens udbuddet af specialtandlæger, kliniske tandteknikere og tandplejere stiger frem mod 2035. Det viser en ny prognose, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet i samarbejde med Tandplejens Prognoseudvalg.
Tandplejeprognosen består af en prognose for det forventede antal af tandlæger, specialtandlæger, tandplejere og kliniske tandteknikere i perioden 2013-2035 samt en beskrivelse af udviklingen på tandplejeområdet i perioden 2001-2012. Desuden præsenteres mulige vækstscenarier inden for faggrupperne.

DET FREMTIDIGE UDBUD AF TANDPLEJEPERSONALE FREM MOD 2035:

Udbuddet af tandlæger forventes at falde med 17 procent. Efterspørgslen på tandlæger forventes ligeledes at falde, men det forventes, at faldet i antal tandlæger sker hurtigere end faldet i efterspørgslen.
Udbuddet af specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi forventes at stige med 74 procent. Der forventes samtidig en stigende efterspørgsel på specialtandlæger.
Udbuddet af specialtandlæger i tandregulering (ortodonti) forventes at stige med 54 procent. Det forventes, at efterspørgslen også vil være stigende, men at den ikke vil stige ligeså meget som udbuddet.
Udbuddet af tandplejere forventes at stige med 54 procent. Efterspørgslen forventes ligeledes at stige, men det er usikkert i hvilket omfang.
Udbuddet af kliniske tanteknikere forventes at stige med 4 procent. Ligeledes forventes det, at der vil være en stigende efterspørgsel på kliniske tandteknikere.
FREMSKRIVNING AF PROGNOSEN

Prognosen er en opdatering af Tandplejeprognosen for 2007-2025. Fremskrivningerne afspejler, at der er sket ændringer i en række af forudsætningerne: Pensionsalderen er højere i den ny prognose og dimensioneringen af enkelte af uddannelserne er ændret. Desuden er der ændret i opgørelsen, så udgangspopulationen med det totale antal fagpersoner omfatter flere end den tidligere prognose. Det skyldes, at udgangspopulationen også omfatter de personer, som har gennemført uddannelsen, men som ikke er registreret i Sundhedsstyrelsen autorisationsregister, for eksempel fordi de ikke har søgt om autorisation i Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen følger løbende udviklingen på tandplejens arbejdsmarked og vil i løbet af 2014 fastsætte en ny dimensioneringsplan for antallet af uddannelsesforløb i de to specialtandlægeuddannelser indenfor tandregulering (ortodonti) og tand- mund- og kæbekirurgi. Den tager udgangspunkt i prognosens fremskrivninger, samt de input der kommer fra Tandplejens prognoseudvalg og det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse.

Sundhedsstyrelsen vil i løbet af 2014 desuden sende en anbefaling til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse, med forslag til det kommende optag på tandlægeuddannelsen, tandplejeruddannelsen samt den kliniske tandteknikeruddannelse.