Find vej: Forside » Artikler » Uddannelsesforløb i uddannelsen til specialtandlæge

Uddannelsesforløb i uddannelsen til specialtandlæge

Lagt på Vores-tandlæge.dk den 28-02-2014 af DentistMaster

Antallet af uddannelsesforløb i specialtandlægeuddannelsen er blevet fastlagt i en ny plan for årene 2015-2019. Formålet med planen er at sikre et tilstrækkeligt antal specialtandlæger inden for de to tandlægelige specialer; ortodonti og tand-, mund- og kæbekirurgi.
Planen, den såkaldte dimensioneringsplan, sætter rammerne for, hvor mange uddannelsesforløb der årligt skal opslås inden for de to specialer.

FÆRRE FORLØB I ORTODONTI

Med den ny dimensioneringsplan er antallet af uddannelsesforløb i ortodonti reduceret fra 9 til 7 årlige forløb, da der forventes at blive uddannet for mange specialtandlæger i ortodonti i forhold til den forventede fremtidige efterspørgsel, hvis den nuværende dimensionering på 9 uddannelsesforløb årligt fastholdes. Sundhedsstyrelsen vil senere på året udmelde fordelingen af uddannelsesforløb på de to tandlægeskoler i henholdsvis København og Århus på baggrund af drøftelser med de to tandlægeskoler.

FLERE FORLØB I TAND-, MUND OG KÆBEKIRURGI

Dimensioneringen af tand-, mund og kæbekirurgi øges med den ny dimensioneringsplan til 5 årlige forløb mod nuværende 4 forløb. Det skyldes, at der fremadrettet forventes en øget efterspørgsel på specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi.

Sundhedsstyrelsen vil senere på året melde ud, hvordan den regionale fordeling af uddannelsesforløb i tand-, mund og kæbekirurgi bliver, efter rådgivning fra Koordineringsudvalget i Tand-, mund- og kæbekirurgi.

OM DIMENSIONERINGSPLANEN

Dimensioneringsplanen er udarbejdet på baggrund af Tandplejeprognosen 2013-2035 som blev udgivet i december 2013 og en høringsrunde blandt de specialebærende selskaber, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Tandlægeforeningen, De Offentlige Tandlæger, det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse, Ministeriet for Sundhed og forebyggelse samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Sundhedsstyrelsen følger løbende udviklingen på det tandlægelige arbejdsmarked vedrørende ændringer, der kan have betydning for det fremtidige behov for specialtandlæger. Eventuelle behov for justering af dimensioneringsplanen vil blive drøftet i Tandplejens prognoseudvalg.