Find vej: Forside » Artikler » Varde Kommune: Her hjælper iPads unge udviklingshæmmede i egen bolig

Varde Kommune: Her hjælper iPads unge udviklingshæmmede i egen bolig

Lagt på Vores-tandlæge.dk den 27-12-2013 af DentistMaster

Bosted NYT 46 på gaden

I denne udgave af Bosted NYT kan du blandt andet læse følgende historier:
[Krogen i Varde Kommune: iPads hjælper unge på vej i egen bolig]
- Jeg er blevet mere tryg, når jeg selv skal tage toget på arbejde på genbrugspladsen eller til tandlægen i Esbjerg. Nu slår jeg bare op på Rejseplanen på min iPad og ser, hvornår toget går, forklarer Johnny Christian Thovtrup.

Johnny er én af de 12 unge beboere på Krogen i Varde, som i starten af 2012 blev udstyret med hver deres iPad med 3G netværk. Formålet med projektet var at give de unges hjælpemidler lidt mere X-factor, så de blev motiveret til at benytte hjælpemidlerne i hverdagen.

- Mange hjælpemidler er ofte klodsede og meget synlige. Tidligere oplevede vi derfor, at beboerne ”glemte” at få tingene med, og derfor ikke fik gjort det, de skulle. Men vi var overbevist om, at det ville være langt mere prestigefyldt at have en iPad som hjælpemiddel - og det holdt stik, forklarer projektleder Britt Mauritzen, der er afdelingsleder på Krogen 5, et botilbud i Varde Kommune for unge udviklingshæmmede mellem 18 og 30 år.
Læs hele reportagen fra Krogen i Bosted NYT 46
--
[Annette Vilhelmsen: Alle skal med]
- I Danmark sætter vi en ære i at behandle de mest udsatte og sårbare mennesker med respekt og omsorg. Vi er kendt som et land, hvor der bliver taget hånd om dem, der har behov for det, og hvor vi gennem vores velfærdssamfund har skabt rammerne for reelt lige muligheder i livet. Det skal vi fortsat være kendt for.

Sådan skriver social-, børne-, og integrationsminister Annette Vilhelmsen i dette nummer af Bosted NYT 46 og fortsætter:

- Derfor lancerede regeringen tidligere i år en række konkrete målsætninger for den sociale indsats frem mod 2020. Målsætninger, der gælder for de mest udsatte mennesker i vores samfund. Det betyder ikke, at regeringen glemmer andre grupper, der har behov for støtte. Vi har for eksempel med vores handicappolitiske handlingsplan og ikke mindst tiltrædelsen af tillægsprotokollen til FNs Handicapkonvention sat fokus på bedre muligheder for mennesker med handicap. Med 2020-målene ønsker vi at rette blikket mod et nødvendigt løft af samfundets allermest socialt udsatte.

Læs hele Annette Vilhelmsens indlæg i Bosted NYT 46.

...

[Det nye Socialtilsyn: Fra pligt og omsorg til nytte]
Med det nye socialtilsyn fra 1. januar 2014 cementerer Folketinget et politisk paradigmeskifte på det specialiserede socialområde.

- Vi går nu for alvor væk fra de sidste 30 års fokus på pligt og omsorg til en social sektor, hvor der skal være fokus på nytte og effektivitet. Det betyder samtidig, at vi som tilbud i højere grad skal være i stand til at dokumentere effekt og nytteværdi frem for proces.

Det mener direktøren for Socialt Lederforum, som på ni møder rundt om i Danmark i efteråret 2013 har sat fokus på de forandringer, som det nye socialtilsyn vil føre med sig. Og han understreger, at der er tale om store ændringer og skærpede krav til landets tilbud.
Læs mere om det nye socialtilsyn i Bosted NYT 46

...

[Marielund: Musik, piller – og Bosted System!]
På Marielund i Kolding spiller musik, piller – og Bosted System – en væsentlig del i beboernes hverdag. Musikken skal være med til at reducere beboernes behov for medicin, og Bosted System er dokumentationsværktøjet, der holder styr på det hele i hverdagen for de ca. 30 faste beboere og medarbejderne.

- Alle beboere på Marielund har en eller flere sindslidelser, og de er her for at arbejde med sig selv for at genfinde eller oparbejde resurser til at mestre eget liv, forklarer Bjarne Nykjær Nielsen, der er centerleder på Marielund, Center for Socialpsykiatri i Kolding Kommune.

- Medicin er en væsentlig del af vores behandlingstilbud og fylder meget i hverdagen, hvor de fleste får mere end et præparat. Derfor vil vi meget gerne være kendt for en høj grad af medicinsikkerhed. For det er ofte meget potente præparater, som beboerne får, forklarer Bjarne Nykjær Nielsen.

Men selv om piller og medicin er en vigtig del af behandlingen, arbejder tilbuddet også hele tiden på at reducere den mængde medicin, som den enkelte borger får. Og et af de faste elementer i behandlingen er musikterapi, der har eksisteret i forskellige former på Marielund siden 2002.
Læs mere om musik, piller og Bosted System i Bosted NYT 46

...

[Vores Hus: Vi druknede i måleresultater]
Vores Hus i Esbjerg har arbejdet med effektmåling siden 2011. Men ærlig talt, så var de ved at drukne i data, som ingen kunne overskue, og ingen derfor brugte til noget.

Det fortæller socialrådgiver Mai-Britt Keller, der har arbejdet på dagtilbuddet for udsatte børn og deres familier siden åbningen i oktober 2011.

Hun var derfor med dengang, da de målte børnenes trivsel på en mængde detaljerede indikatorer, som på de møjsommeligt udfyldte papirark fyldte metervis af ringbind.

For at gøre arbejdet med effektmåling lettere fik Vores Hus lagt de mange indikatorer og registreringer ind i et regneark. Nu var det hele så digitalt, men lige meget hjalp det. For nu var regnearket gigantisk stort og lige så bredt, som stakken af ringbind havde været høj.

- Ja, vi har arbejdet med effektmåling på forskellig måde over tid, og i januar 2013 begyndte vi at lægge vores gamle måde at registrere på ind i Bosted Systems Indikatormodul, forklarer Mai- Britt Keller. Men selv om data blev lettere at overskue, var det stadig alt for komplekst. Først da Vores Hus besluttede at skære helt ind til benet, fandt medarbejderne i fællesskab frem til en metode, som nu ser ud til at virke.
Læs mere om, hvordan Vores Hus løste deres udfordringer i Bosted NYT 46

...

[Directions 2014: Et kig i krystalkuglen]
Hvilken nyhed ser du mest frem til på det specialiserede socialområde i 2014 Hvilken ambition bør vi have for digitalisering af det specialiserede socialområde i 2014 De to spørgsmål besvarer en række af det specialiserede socialområdes centrale aktører i dette nummer af Bosted NYT 46.

Og hvem mon for eksempel svarer således:
”Jeg ser mest frem til de forslag, regeringen kommer med på psykiatriområdet. Vi har netop fået psykiatriudvalgets rapport, og den lægger op til nytænkning om sammenhæng mellem den regionale og kommunale psykiatri og til, at borgerne selv og de pårørende skal have bedre muligheder for at være med i hele forløbet. Det er der brug for.”
Læs det hele i Bosted NYT 46!

...

[Autisme Center Vestsjælland: Danmarks faglige fyrtårn]
Siden etableringen i starten af 90´erne med 35 medarbejdere har Autisme Center Vestsjælland overtaget den ene bygning efter den anden på det tidligere Andersvænge samt et gammelt hotel i midtbyen. Og i september 2013 underskrev lederen ansættelseskontrakt på medarbejder nummer 500. Men hvordan kan en offentlig virksomhed ekspandere på den måde midt i krisetider

Læs mere om Danmarks faglige fyrtårn på autismeområdet i Bosted NYT 46

...

[Om Bosted NYT]
Bosted NYT er et magasin, der udgives af Team Online A/S. Formålet med magasinet er at holde ledelse og medarbejdere på de sociale tilbud orienteret om mulighederne for digitalisering og kommunikation i den sociale sektor. Bosted NYT udkommer fire gange om året i et oplag på 3.500 eksemplarer. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse.

Læs Bosted NYT 46 som PDF på http://issuu.com/teamonlineas/docs/bostednyt_46

...

[Bosted System]
Bosted Systemet er et socialpædagogisk it-værktøj udviklet til arbejdet på de socialpædagogiske specialinstitutioner.

Læs mere om Bosted Systemet på www.TeamOnline.dk/bosted

...

[InCorp Portal]
InCorp Portal er et administrativt, webbaseret dialog -og sagsstyringssystem, der blandt andet understøtter Voksenudredningsmetoden med Faglige KvalitetsOplysninger og er udviklet til at håndtere den daglige sagsbehandling og udvekslingen af data mellem forvaltning og tilbud.

Læs mere om InCorp Portal på www.teamonline.dk/incorp/
--
[Team Online]
Team Online udvikler, drifter og vedligeholder Danmarks mest udbredte socialfaglige IT-værktøjer til udførere og myndigheder indenfor social- og omsorgsområdet.

Ved at anvende løsningerne får medarbejderne mere tid til borgerne fordi arbejdet med planlægning og opfølgning bliver mere enkel - "more Time to Care".

Såvel borger som medarbejder oplever øget kvalitet i de væsentlige arbejdsprocesser, fordi løsningerne hjælper med at håndtere, dokumentere og evaluere de sociale indsatser - "more Quality in Care".

Team Online leverer værktøjerne til udredning, beslutning og opfølgning på sociale indsatser. Processer optimeres, og den politiske og administrative ledelse får det rigtige beslutningsgrundlag - Action to more Care".

Alle løsninger er leveret som en sikker Software-as-a-Service-løsning, der altid er opdateret, som overholder alle gældende krav og som sikrer at fokus er på arbejdsprocesserne i stedet for på teknik - "Technology for more Care".
Mere end 28.000 fagpersoner benytter hver dag Team Onlines løsninger i det socialfaglige arbejde.